คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย “โหมโรงบรรพชน”

07/04/2024

การประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย “โหมโรงบรรพชน”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมแสดงความยินดีในผลงานการประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย “โหมโรงบรรพชน” ในคอนเสิร์ตวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นำโดย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และนางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์สุระศักดิ์ อุตสาห์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยฯ เจ้าของ โครงการสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์และบันทึกการแสดงบทประพันธ์เพลงร่วมสมัยสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม “โหมโรงบรรพชน” หนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่ร่วมจัดแสดง ใน คอนเสิร์ต Symphonic Harmonies, Melodic Fusion A Concert of Musical Splendor by Silpakorn University Wind Orchestra

ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรเลงบทเพลงร่วมสมัยโดยวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ควบคุมวงโดย อาจารย์นาวี หงสกุล และอาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ พร้อมด้วยอาจารย์พนมกร เตชะเถลิงผล ได้นำบทเพลง ที่ประพันธ์มาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛