คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5

22/03/2023

การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5

กิจกรรมเสวนาและการแสดงร่วมสมัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2566

โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศ

.

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. นางสาวมณีรัตน์ จันทร์มี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจาก จิม ทอมป์สัน อาร์ต เซ็นเตอร์ ผู้แทนจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ผู้แทนจากบางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5 และรับชมการแสดงร่วมสมัย ซึ่งจัดโดยนางสาววริศรา บ่อเกิด ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

.

ทั้งนี้ กิจกรรมการเสวนาโดยวิทยากรไทยและวิทยากรนานาชาติ จำนวน 6 หัวข้อ ดังนี้

1. การเสวนาเกี่ยวกับการแสดง “I Say Mingalaba, You Say Goodbye”

2. การเสวนาเกี่ยวกับการแสดง “A Notional History”

3. การเสวนาเกี่ยวกับการแสดง “And My Heart Almost Stood Still”

4. การเสวนาเกี่ยวกับการแสดง “INTERMISSION”

5. การเสวนาเรื่องทิศทางและการพัฒนาวงการการเต้นร่วมสมัยในประเทศไทย

6. การเสวนากึ่งเวิร์คช็อปโดย Asian Dramaturg’s Network (ADN)

.

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ -26 มีนาคม 2566 ณ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย