การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6/2565

14/09/2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6/2565

306773715 398460039136145 3676124416577313333 n

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี นายอารักษ์ สังหิตกุล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการและพนักงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม