การขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18/08/2023

การขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📣การขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 📣

– ดาวน์โหลดแบบคำขอรับการส่งเสริมได้ทางเว็บไซต์ https://ocacartfund.go.th และ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และยื่นแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://ocacartfund.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2566

📮ผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นเอกสาร ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 📮

(1) 👤 ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

(สิ้นสุดการยื่นเอกสารภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2566)

(2) 📮จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

(สิ้นสุดภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยถือวันประทับตราเป็นสำคัญ)

(3) 💻 กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://ocacartfund.go.th

หัวข้อ “ ขอรับการส่งเสริม” (สิ้นสุดภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2566)

❗️ทั้งนี้ ❗️สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2209 3754 (เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ) หากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมใด ๆ

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛