กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ติดตามผลการสนับสนุนงบประมาณ “นิทรรศการเธียเตอร์ ทู โก (ละครพร้อมส่ง)” จัดโดยกลุ่มเธียเตอร์ทูโก

10/02/2023

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ติดตามผลการสนับสนุนงบประมาณ “นิทรรศการเธียเตอร์ ทู โก (ละครพร้อมส่ง)” จัดโดยกลุ่มเธียเตอร์ทูโก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้ นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมรับชมการแสดงผลงาน “การแสดงสดตลาดปลา” พร้อมเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ในนิทรรศการ on going going on ณ โนเบิล เพลย์ เพลินจิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการนิทรรศการเธียร์เตอร์ ทู โก (ละครพร้อมส่ง) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 จากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

นิทรรศการเธียเตอร์ ทู โก อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อไปจัดแสดงในงานเทศกาล Prague

Quandrennial 2023 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ภายใต้แนวคิด “WFH” หรือ WATCH FROM HOME ที่นำเสนอเกี่ยวกับวิธีการจัดการพื้นที่การรับชมรูปแบบใหม่และการออกแบบประสบการณ์ทางศิลปะการแสดง โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

ช่องทางการติดตาม

📍IG @TheatreToGo.th https://www.instagram.com/theatretogo.th/

📍FB @TheatreToGo.th https://www.facebook.com/TheatreToGo.th

📍YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UC8BhPvAMXpMmFsS7htldtjA

📍LINE OA https://lin.ee/kzhnwU6