คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เปิดรับทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ปี 2567

05/09/2023

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เปิดรับทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ปี 2567

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณหญิงปัทมา
ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ได้จัดสรรทุนในการส่งเสริมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญานําไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคม
ในปี 2567 โดยเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล มูลนิธิ หรือสมาคม ยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุน
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดแบบคำขอรับการส่งเสริมได้ทางเว็บไซต์ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย https://ocacartfund.go.th/ และติดตามประกาศได้ที่ลิงก์นี้ https://shorturl.asia/QG5gz

376701312 625235436458603 5627010410145851945 n 1